Błąd medyczny - odszkodowanie

Błąd medyczny, zwany także błędem lekarskim bądź błędem w sztuce lekarskiej jest nieumyślnym działaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem lekarza, pielęgniarki, położnej oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, które przyczyniły się do szkody pacjenta. Uzyskanie orzeczenia o takim błędzie wymaga decyzji sądu, dlatego każdemu pokrzywdzonemu przyda się pomoc prawna. Nasza kancelaria pomoże Ci dostać odszkodowanie za błąd medyczny. Lublin to miasto, w którym przyjmujemy naszych klientów.

Błąd medyczny jest związany z postępowaniem sprzecznym z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej, które prowadzą do rozstroju zdrowia bądź powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Oznacza to, że jeżeli na skutek działań specjalisty pacjent ucierpiał, to może domagać się odszkodowania. Trzeba jednocześnie mieć na uwadze to, by nie doszło do przedawnienia. Z tego powodu powinno się ubiegać o odszkodowanie w terminie do 3 lat od dnia zaistnienia błędu medycznego, a także do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o danej szkodzie (i nie później, niż 10 lat od wyrządzenia szkody).

Jaki zakres ma odszkodowanie za błąd medyczny? Roszczenia można poszerzyć o zwrot poniesionych nakładów na leczenie, rehabilitację, jak i zakup sprzętu medycznego, odszkodowanie z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu, a także koszty opieki przez osoby trzecie. Przez to warto z całego okresu leczenia prowadzić dokumentację i zbierać wszelkie rachunki. Przydatne mogą się okazać faktury za leki i wizyty lekarskie, paragony za paliwo oraz zestawienie przejechanych kilometrów, kopie zwolnień lekarskich, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconego dochodu.

Szukasz Kancelarii?

Od wielu lat prowadzimy sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny. Posiadamy doświadczenie, które pozwala poprowadzić klienta przez całe postępowanie. Będziemy informowali, jakie dokumenty są nam potrzebne, sporządzimy stosowne pisma, a także zajmiemy się reprezentowaniem klienta w sądzie. Oferujemy doradztwo, ponieważ zależy nam na tym, by społeczeństwo miało świadomość swoich praw i pojęcie tego, na co mogą liczyć w kontekście wysokości odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Umówimy spotkanie z prawnikiem, który zajmie się gromadzeniem potrzebnej dokumentacji i wyjaśni klientowi wymagane czynności dodatkowe (np. konsultacje z psychologiem, rehabilitantem itd.). Możemy także pomóc w przypadku starania się o zadośćuczynienie i rentę.