Odszkodowania za błędy medyczne w Lublinie

Sprawy o zadośćuczynienia za błędy medyczne należą do jednych z najtrudniejszych, z jakimi spotykają się specjaliści udzielający pomocy prawnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują często bardzo specyficzne metody, by uniknąć zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną przez osobę pokrzywdzoną na skutek błędu lekarskiego. Nasza kancelaria prawna dzięki aktywnej pracy z klientami jest w stanie nie tylko skłonić ubezpieczyciela, by wypłacił należne odszkodowanie, ale również zwiększyć szansę na to, by wysokość zadośćuczynienia stanowiła faktyczną rekompensatę szkody – czy to w postaci bólu, czy też uszkodzenia ciała – doznanej w związku z błędem medycznym popełnionym np. przez lekarzy specjalistów.

Wiedza i doświadczenie pracowników naszej kancelarii są zawsze do Państwa dyspozycji. Podejmując się każdej sprawy dochodzenia odszkodowania z tytułu błędu medycznego, szczególną uwagę zwracamy na zwiększone potrzeby osób poszkodowanych. Kluczowe znaczenie w uzyskaniu odszkodowania ma bowiem właściwe rozpoznanie charakteru sprawy i oczekiwań osoby poszkodowanej. Dlatego też na każdym etapie naszej współpracy z klientami staramy się dostosować pomoc prawną do ich preferencji oraz specyfiki danego procesu ubiegania się o odszkodowanie.

Szukasz Kancelarii?

Odszkodowanie za błąd lekarski. Jakie są zasady ubiegania się o zadośćuczynienie?

Błąd medyczny, zwany także błędem lekarskim bądź błędem w sztuce lekarskiej, jest nieumyślnym działaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem lekarza, pielęgniarki, położnej lub innej osoby wykonującej zawód o charakterze medycznym, które przyczyniły się do poniesienia szkody pacjenta (w postaci uszkodzenia ciała lub uszczerbku zdrowia).

Błąd medyczny jest związany z postępowaniem sprzecznym z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej, które prowadzi do zagrożenia zdrowia bądź powstania uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Warto mieć na uwadze fakt, że jeżeli na skutek działań specjalisty pacjent ucierpiał, to może domagać się zapłaty odszkodowania. Uzyskanie orzeczenia o takim błędzie wymaga jednak niekiedy decyzji sądu, dlatego prawdopodobnie każdemu pokrzywdzonemu przyda się profesjonalna pomoc prawna. Należy jednocześnie zadbać o to, by nie doszło do przedawnienia. Z tego też powodu osoba poszkodowana powinna ubiegać się o odszkodowanie w terminie do 3 lat od daty zaistnienia błędu medycznego. Prawo przewiduje jednak również możliwość dochodzenia odszkodowania za błędy lekarskie w okresie do 3 lat od momentu, w którym pokrzywdzony zauważył pojawienie się powikłań, będących skutkiem popełnionego błędu w sztuce lekarskiej, a tym samym dowiedział się o poniesionej szkodzie – zależy jednak zgłosić zaistnienie takiej sytuacji nie później, niż przed upływem 10 lat od faktycznego wyrządzenia szkody.

Jaki zakres ma odszkodowanie za błąd medyczny? Podstawowe zadośćuczynienie można poszerzyć o zwrot poniesionych nakładów na leczenie, rehabilitację, czy nawet zakup sprzętu rehabilitacyjnego, odszkodowanie z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, a także koszty opieki świadczonej przez osoby trzecie. Warto zatem podczas całego okresu leczenia i rehabilitacji prowadzić odpowiednią dokumentację i zbierać wszelkie rachunki, stanowiące dowód poniesionych nakładów. Przydatne mogą okazać się m.in. faktury za leki i wizyty lekarskie, paragony za paliwo oraz zestawienie przejechanych kilometrów, kopie zwolnień lekarskich, czy też zaświadczenie od pracodawcy o wysokości utraconego dochodu.

 

Prawo Medyczne Lublin – uczciwe warunki współpracy przy pozyskaniu odszkodowania

Od wielu lat prowadzimy sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam ze spokojem przeprowadzić każdego naszego klienta przez całe postępowanie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym jego etapie służąc nie tylko poprzez udzielanie fachowych porad prawnych, ale również świadcząc kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach.

Oferowaną przez nas pomoc w procesie ubiegania się o odszkodowanie za błędy lekarskie i ich konsekwencje rozpoczynamy przeprowadzając analizę zgłaszanej sprawy. Pozwala nam ona odpowiednio rozpoznać i zrozumieć charakter doznanej przez klienta szkody i dostosować warunki pracy do preferencji i oczekiwań osoby poszkodowanej.

W czasie naszej wspólnej pracy z osobami poszkodowanymi jasno informujemy, jakie dokumenty są nam potrzebne, byśmy mogli podjąć odpowiednie działania dla pomyślnego przebiegu prowadzonej sprawy. Sporządzamy również stosowne pisma i wszelką niezbędną dokumentację w imieniu naszych klientów, a także zajmujemy się reprezentowaniem ich  w postępowaniu sądowym i rozmowach z ubezpieczycielem. Oferujemy kompleksowe doradztwo, ponieważ zależy nam na tym, by zarówno osoby pokrzywdzone, jak i ci, którzy musieli zmierzyć się ze stratą, jaką jest śmierć osoby bliskiej, mieli świadomość swoich praw i wiedzieli na co mogą liczyć w kontekście wysokości odszkodowania.

Chcesz uzyskać odszkodowanie, które rzeczywiście zrekompensuje Ci szkodę poniesioną w wyniku błędu medycznego? Zgłoś się po pomoc prawną do naszej kancelarii, podnosząc tym samym szansę na wyższe odszkodowanie, które w pełni zaspokoi twoje zwiększone potrzeby wynikające z uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek popełnionego błędu w sztuce lekarskiej.