Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek samochodowy

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie ciężkie i bardzo często traumatyczne. Może nieść za sobą konsekwencje odciskające się na zdrowiu, ale można uzyskać za tę sytuację swego rodzaju rekompensatę, czyli odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czym są i co uprawnia do ich otrzymania?

Odszkodowanie za wypadek samochodowy – Lublin

Odszkodowanie zgodnie ze swoją definicją jest świadczeniem, które jest przyznawane osobie, którą dotknął uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, w tym przypadku komunikacyjnego. Celem jest finansowa rekompensata szkody.

W przypadku wypadku komunikacyjnego, który został spowodowany przez inną osobę, niż ubiegającą się o odszkodowanie nie ma większego kłopotu. Zostanie ono bowiem przyznane z polisy OC sprawcy. Czasami może się jednak zdarzyć, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź pozostaje nieznany. W tym przypadku pomóc może Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oferujemy pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia w przypadku wypadku samochodowego. Doskonale wiemy, że nie jest to łatwa sytuacja, dlatego zapewniamy pełną wyrozumiałość, a także kierowanie się głównie dobrem interesu klienta. Chętnie przeanalizujemy sprawę i pomożemy w uzyskaniu odszkodowania.

Szukasz Kancelarii?

Zadośćuczynienie za wypadek – Lublin

Czasami jednak samo odszkodowanie nie jest na tyle wystarczające. Zdarza się bowiem, iż niektóre wypadki odciskają piętno na całe życie w postaci uszczerbku o charakterze niemajątkowym. Zadośćuczynienie to świadczenie wypłacane właśnie w takich sytuacjach. Uzyskanie go wymaga przede wszystkim dowiedzenia tego, iż dany uszczerbek miał miejsce.

Precyzowanie wysokości zadośćuczynienia jest związane na przykład z długotrwałością leczenia poszkodowanego, uciążliwością, rozmiarem kalectwa, oszpeceniem. Okresem dochodzenia do względnej sprawności, niemożność wykonywania pracy, niemożność prowadzenia aktywnego trybu życia itd. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy, a więc nie będzie wypłacane cyklicznie tak jak renta. Wspomniane szacowanie jego wysokości jest trudne do obliczenia, dlatego warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Nasza kancelaria od lat pomaga klientom dostawać świadczenia po nieszczęśliwych wypadkach, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie wytłumaczymy, co i w jakim stopniu przysługuje klientowi oraz poprowadzimy go przez postępowanie.

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu i umówienie wizyty.