Odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne Lublin
(wypadek samochodowy)

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy ostrożni, w życiu niekiedy mogą się nam przytrafiać nieprzyjemne zdarzenia wynikające zupełnie nie z naszej winy. Do takich sytuacji należą m.in. wypadki komunikacyjne oraz związane z nimi straty niematerialne i szkody majątkowe.

Warto pamiętać, że wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które może spotkać nie tylko kierowców, ale także pasażerów, rowerzystów czy pieszych. Jeżeli zatem odniosłeś obrażenia z winy innego kierowcy, masz prawo ubiegać się o zwrot kosztów np. leczenia, czy rehabilitacji oraz wypłatę odszkodowania od sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie zgodnie ze swoją definicją to świadczenie, które jest przyznawane osobie, dotkniętej uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku wypadku, w omawianym przypadku – wypadku komunikacyjnym. Celem wypłaty odszkodowania jest finansowa rekompensata poniesionej szkody.

W przypadku wypadku komunikacyjnego, który został spowodowany przez inną osobę, niż ubiegająca się o odszkodowanie nie ma większego kłopotu z uzyskaniem zadośćuczynienia od ubezpieczyciela. Zostanie bowiem przyznane odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Czasami może się jednak zdarzyć, że sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź pozostaje nieznany. Wówczas warto ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe wypłacane przez  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Chcesz uzyskać odszkodowanie, które zrekompensuje szkodę, poniesioną przez Ciebie w wyniku wypadku komunikacyjnego? Potrzebujesz wsparcia w rozmowach z ubezpieczycielem, by otrzymać wyższe odszkodowanie? Nasza kancelaria prawna jest do Państwa dyspozycji w zasadzie na terenie całej Polski. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadku komunikacyjnego. Doskonale wiemy, że często nie jest to łatwa sytuacja, dlatego zapewniamy pełną wyrozumiałość, a także kierowanie się przede wszystkim dobrem klienta.

 

Szukasz Kancelarii?

Odszkodowania komunikacyjne Lublin – uczciwe warunki współpracy

W naszej kancelarii ofiarom wypadków samochodowych oferujemy kompleksową pomoc prawną. Wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu odszkodowania po wypadku oraz odszkodowania oc pozwala nam z sukcesem rozwiązywać, nawet z pozoru niezwykle skomplikowane, sprawy. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie sprawy, w której poszkodowany, z wyłączeniem sprawcy wypadku, stara się zyskać stosowną kwotę odszkodowania od ubezpieczyciela.  

Przeprowadzamy bezpłatną analizę zgłaszanej przez klientów sprawy, co pozwala nam w pełni dostosować metodykę wspólnej pracy oraz sposób prowadzenia rozmów z towarzystwem ubezpieczeniowym. Każdy zakład ubezpieczeń kieruje się bowiem pewnymi specyficznymi zasadami, które dzięki doświadczeniu naszego radcy prawnego jesteśmy w stanie rozpoznać już na wstępnym etapie procesu dochodzenia odszkodowania. Ponadto, porady prawne, jakich udzielamy, przeprowadzając bezpłatną analizę, z pewnością w większym stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom zgłaszających się do nas osób poszkodowanych. Pomoc prawna w naszej kancelarii kierowana może być również do osoby bliskiej pokrzywdzonemu, gdyż niekiedy to właśnie jej przysługuje odszkodowanie po wypadku (np. w przypadku śmierci osoby bezpośrednio pokrzywdzonej).

Oferujemy również usługi w zakresie reprezentowania osób poszkodowanych przed ubezpieczycielem lub innym podmiotem, będącym uczestnikiem sprawy dochodzenia odszkodowania. W imieniu naszych klientów, zajmujemy się ponadto sporządzeniem niezbędnej dokumentacji, jakiej często wymaga ubezpieczyciel zanim wypłaci odszkodowanie powypadkowe.

Dochodzenie odszkodowań niekiedy wymaga również prowadzenia negocjacji z udziałem zakładu ubezpieczeń. Te natomiast dla osób niedoświadczonych mogą skończyć się niepowodzeniem, przez co należne im odszkodowania powypadkowe nie zostaną wypłacone lub będą dużo niższe niż powinny. Sprawy o odzyskiwanie odszkodowań to specjalność naszej kancelarii, dlatego zgłaszając się do nas możesz mieć pewność, że w Twoim imieniu podejmiemy się prowadzenia rozmów z firmą ubezpieczeniową, aby rekompensata została Ci przyznana, a jej wysokość w możliwie największym stopniu odpowiadała Twoim oczekiwaniom.

 

Zadośćuczynienie za wypadek – Lublin

Czasami jednak samo odszkodowanie nie jest na tyle wystarczające. Zdarza się bowiem, iż niektóre wypadki odciskają piętno na całe życie w postaci uszczerbku o charakterze niemajątkowym. Zadośćuczynienie to świadczenie wypłacane właśnie w takich sytuacjach. Uzyskanie go wymaga przede wszystkim dowiedzenia tego, iż dany uszczerbek miał miejsce.

Precyzowanie wysokości zadośćuczynienia jest związane na przykład z długotrwałością leczenia poszkodowanego, uciążliwością, rozmiarem kalectwa, oszpeceniem. Okresem dochodzenia do względnej sprawności, niemożność wykonywania pracy, niemożność prowadzenia aktywnego trybu życia itd. Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy, a więc nie będzie wypłacane cyklicznie tak jak renta. Wspomniane szacowanie jego wysokości jest trudne do obliczenia, dlatego warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Nasza kancelaria od lat pomaga klientom dostawać świadczenia po nieszczęśliwych wypadkach, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie wytłumaczymy, co i w jakim stopniu przysługuje klientowi oraz poprowadzimy go przez postępowanie.

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu i umówienie wizyty.