Cennik

Całkowicie bezpłatna jest wstępna analiza sprawy.

Wstępna analiza sprawy  jest darmowa i polega na zbadaniu czy w danej sprawie przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Rozliczenie z kancelarią następuje po  wyegzekwowaniu pieniędzy od strony postępowania, bez opłat wstępnych, „z góry”.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, jak również za uszczerbek na zdrowiu  ustalane jest w umowie i płatne po wyegzekwowaniu świadczenia od podmiotu odpowiedzialnego.

Wysokość wynagrodzenia  umownego jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w ramach zawieranej umowy zlecenia i zależy od zawiłości sprawy oraz wartości dochodzonych roszczeń.

Wszelkie informacje o cenach usług przedstawiane są Klientowi podczas wstępnej, darmowej analizy sprawy, a następnie zamieszone w umowie zlecenia prowadzenia sprawy.