Cennik

Całkowicie bezpłatna jest wstępna analiza sprawy – jeżeli następnie klient zdecyduje się na jej prowadzenie przez kancelarię.

Wstępna analiza sprawy jest darmowa i polega na zbadaniu czy w danej sprawie przysługuje roszczenie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, jak również za uszczerbek na zdrowiu ustalane jest w umowie podpisanej po uzgodnieniu wszystkich jej warunków – tak aby Klient miał jasny obraz całej sytuacji. 

Wysokość wynagrodzenia  umownego jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w ramach zawieranej umowy zlecenia i zależy od zawiłości sprawy oraz wartości dochodzonych roszczeń.

Wszelkie informacje o cenach usług przedstawiane są Klientowi podczas wstępnej, darmowej analizy sprawy, a następnie zamieszone w umowie zlecenia prowadzenia sprawy.