Odszkodowanie za wypadek podczas pracy Lublin

Wiele osób wykonuje pracę trudną, która często może być też niebezpieczna. W skrajnym przypadku może dojść do wypadku, który spowoduje trwały bądź długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji każdy pracownik ma prawo uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy. Lublin to miasto, w którym posiadamy kancelarię, dlatego serdecznie zapraszamy klientów z tej, jak i okolicznych miejscowości.

Odszkodowanie za wypadek w pracy Lublin

Wypadek przy pracy posiada określoną definicję, która głosi, iż jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej jeden uraz oraz nastąpiło w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Wypadki w pracy można podzielić na zbiorowe (kiedy poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby), lekkie (kiedy odzyskanie zdrowia jest krótsze, niż 28 dni), ciężkie (wypadek uniemożliwiający wykonywanie dalszej pracy lub utrata wzroku, słuchu itd.) oraz śmiertelne. Warto dodać, że wypadkiem przy pracy nie musi być sensu stricto wykonywanie pracy, jednak może chodzić o zdarzenia na wyjazdach służbowych, odbywanie szkoleń, staży. Za wypadek przy pracy kwalifikuje się także zdarzenie mające miejsce w drodze z lub do pracy. Oczywiście, nie będzie uwzględniona sytuacja, w której ktoś np. wywrócił się w sklepie dwie godziny po zakończeniu pracy i sugerujący, że jest w drodze powrotnej.

Szukasz Kancelarii?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wypadek przy pracy musi być udowodniony, dlatego przełożony powinien spisać protokół z tej sytuacji. Inni współpracownicy mogą też przyjąć rolę świadka. Oczywiście, nie zawsze odszkodowanie zostanie przyznane. Jest to związane z tym, czy dany pracownik przestrzegał obowiązujących w zakładzie pracy zasad BHP. Świadczenie nie będzie okazane człowiekowi, który umyślnie spowodował wypadek lub ten był wynikiem rażącego zaniedbania, takiego jak np. używanie maszyn bez środków ochrony osobistej bądź zjawienie się w miejscu pracy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Ubieganie się o odszkodowanie może być skomplikowanym zadaniem. Zwłaszcza że poszkodowana osoba musi troszczyć się o swoje zdrowie. Z tego powodu warto posiłkować się pomocą prawnika, który doskonale zna zasady wydawania odszkodowań i podobnych świadczeń.

Podczas wykonywania pracy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia? Zrekompensować to może odszkodowanie za wypadek podczas pracy! Lublin to miasto, w którym posiadamy kancelarię, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i poprowadzimy przez całe postępowanie w taki sposób, by klient mógł ograniczyć swój stres oraz nerwy.