Odszkodowanie KRUS

Praca na roli to niełatwe zajęcie, które w niektórych sytuacjach staje się też niebezpieczne. Wypadek może niejednokrotnie prowadzić do szkody na osobie w kontekście doznania uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci! Ta trudna sytuacja może zostać choć w pewnym stopniu zrekompensowana, ponieważ osoba pokrzywdzona może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Lublin to miasto, w którym znajduje się siedziba naszej kancelarii, do kontaktu z którą serdecznie zapraszamy.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym – Lublin

Jeśli doszło do wypadku, to pokrzywdzony może uzyskać z KRUS jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci lub stałego/długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia dalsze wykonywanie pracy. Prawo do otrzymania odszkodowania z KRUS należy do samego rolnika lub domownika, jeżeli pracujący podczas pracy doznał wspominanego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli doszło do śmierci, to jednorazowe odszkodowanie otrzymają członkowie rodziny ubezpieczonego.

Szukasz Kancelarii?

By kwalifikować się do uzyskania odszkodowania, należy pamiętać o terminowości. Najlepiej jest zgłosić ten fakt najbliższej placówce KRUS bez zbędnej zwłoki. Przez to dana jednostka KRUS rozpocznie postępowanie dowodowe, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku. Efektem tego działania jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Nierzadko mogą tam znajdować się niejasności lub błędy, dlatego osoba ubiegająca się o odszkodowanie powinna wszelkie nieścisłości wyjaśnić w przeciągu 7 dni od otrzymania protokołu. Co ważne, poprawki i zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną, ponieważ w przeciwnym wypadku KRUS może nie wypłacić świadczeń.

Warto wiedzieć, że ubiegać się o odszkodowanie mogą nie tylko osoby posiadające ubezpieczenie OC. Pieniądze w tym przypadku wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uzyskanie odszkodowania, jak i określenie jego wysokości jest skomplikowane i indywidualne dla każdego przypadku. Z tego powodu oferujemy pomoc prawną. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dlatego będziemy w stanie określić, na co może liczyć poszkodowany. Poprowadzimy klienta przez wszystkie kroki postępowania i ewentualnie zajmiemy się reprezentowaniem go w różnych organach.

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu. Znajdziemy dogodny termin spotkania, podczas którego lepiej poznamy specyfikę danego zdarzenia i wytłumaczymy klientowi, co ma zrobić w owej sytuacji.