Odszkodowania majątkowe w Lublinie

Kancelaria adwokacka Szymon Bajorek oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za poniesione szkody majątkowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do tego, by udzielić osobom poszkodowanym wsparcia w przypadku każdej, nawet najtrudniejszej sprawy.

Do Państwa dyspozycji przekazujemy posiadaną przez nas wiedzę, która może być gwarancją otrzymania przyzwoitego zadośćuczynienia. Pomoc prawna, jaką oferujemy opiera się na wieloletniej pracy i zdobytym dzięki niej bogatym doświadczeniu w dochodzeniu odszkodowań. Dokładnie wiemy, w jaki sposób działają firmy ubezpieczeniowe, co pozwala nam skłonić niemal każdego ubezpieczyciela, by wypłacił stosowną kwotę zadośćuczynienia osobie poszkodowanej, która zdecyduje się skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Dzięki wspólnej pracy jesteśmy w stanie sprawnie i ze spokojem przeprowadzić naszych klientów przez proces, jakim jest dochodzenie odszkodowania.

Jeśli zależy Ci na uzyskaniu zadośćuczynienia, które będzie realnie odpowiadać poniesionej przez Ciebie stracie, to dzięki pracy naszych prawników, możesz liczyć na korzystny przebieg sprawy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Odzyskiwanie odszkodowań to nasza specjalność!

Aspekty prawne dochodzenia odszkodowania majątkowego

Szkody o charakterze majątkowym polegają na naruszeniu chronionych prawem dóbr oraz interesów innych osób. Szkodą w odniesieniu do mienia jest więc wszelkiego rodzaju uszczerbek majątkowy nie dotyczący naruszenia dóbr osobistych i powstały bez związku z działalnością osoby poszkodowanej. Zakres straty uznawanej za tę o charakterze majątkowym obejmuje więc następujące zdarzenia:

pożar lub powódź oraz wynikające z nich uszkodzenia i zniszczenia,

  • zagarnięcie cudzej rzeczy,
  • naruszenie konkretnego prawa majątkowego,
  • naruszenie cudzego majątku jako pewnej całości.

Szukasz Kancelarii?

Jak czytamy natomiast w art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego, naprawienie szkody powinno pozostawać w zgodzie z wyborem poszkodowanego – ma zatem nastąpić albo w drodze przywrócenia stanu poprzedniego, albo poprzez zapłatę stosownej sumy rekompensaty. Gdyby jednak niemożliwe było przywrócenie poprzedniego stanu mienia bądź pociągało ono za sobą nadmiernie wysokie koszty i utrudnienia dla zobowiązanego, wówczas roszczenie pokrzywdzonego ograniczone zostaje do wypłaty odpowiedniej kwoty świadczenia pieniężnego.

Odszkodowania Lublin – nasza oferta

W myśl art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego:

„Z braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”

Z zapisu tego wynika zatem, iż na wymiar rzeczywiście poniesionych szkód majątkowych składają się dwa elementy. Jednym z nich jest strata, jaką osoba poszkodowana realnie poniosła, rozpatrywana tu oczywiście jako strata o charakterze majątkowym. Drugi składnik stanowi zaś wymiar korzyści, jakie dana osoba mogłaby odnieść, w przypadku niewystąpienia wspomnianej straty. Warto wspomnieć, iż każda szkoda majątkowa łączyć może obie te przesłanki lub też wiązać się tylko z jedną z nich. Utracone korzyści zwykle mają natomiast charakter hipotetyczny, jednak z reguły są one rozpatrywane obok rzeczywiście poniesionej straty. 

Częstą praktyką, z jaką niestety mogą spotkać się osoby pokrzywdzone z tytułu szkód majątkowych, jest fakt, iż kosztorysy i wyliczenia sporządzane przez pracowników firm ubezpieczeniowych lub osoby działające w ich imieniu, na ich zlecenie, są zaniżane. Odnosi się to głównie do kosztorysów dotyczących naprawy uszkodzonego lub utraconego mienia, ale również wielu innych szkód o charakterze majątkowym, które objęte są zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Decydując się na współpracę z nami możesz mieć pewność, że wszystkiego dopilnujemy, tak aby poniesiona przez Ciebie strata została w pełni zrekompensowana.

Nasza kancelaria prawna udziela pełnego wsparcia w zakresie obsługi roszczeń wynikających ze zgłaszanych szkód rzeczowych i majątkowych. Pragniemy, by dochodzenie odszkodowań nie kojarzyło się naszym klientom z niezwykle skomplikowanym i przykrym procesem. Dlatego też jesteśmy do Państwa dyspozycji w drodze do wygrania sprawy nawet przed sądami powszechnymi. Oferujemy kompleksową obsługę prawną całego procesu, a dodatkowo na poszczególnych etapach postępowania świadczymy usługi takie jak:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zakresu i wysokości poniesionej szkody,
  • pomoc ze strony rzeczoznawców przy weryfikacji stanowiska ubezpieczyciela (w tym m.in. solidna analiza i ocena sporządzonych wyliczeń i kosztorysów),
  • analiza warunków zawartej umowy ubezpieczenia oraz uczestnictwo w negocjacjach dotyczących ich uczciwej realizacji.

Oferowaną przez nas pomoc w uzyskaniu odszkodowania rozpoczynamy przeprowadzając analizę. Pozwala nam ona rozpoznać zgłoszoną szkodę i dostosować warunki pracy z osobą poszkodowaną. Ponadto dzięki temu dużo łatwiej jest nam rozpoznać zasady, zgodnie z którymi działa dany zakład ubezpieczeń i tym samym wybrać odpowiednią ścieżkę postępowania, by nasz klient mógł uzyskać odszkodowanie, które zrekompensuje mu poniesioną stratę. Firmy ubezpieczeniowe stosują bowiem niekiedy różne metody, by zadośćuczynienie, proponowane osobie pokrzywdzonej, było możliwie najniższe. Przeprowadzając analizę będziemy w stanie zidentyfikować tego rodzaju zabiegi i sprawić, by wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie stanowiło realne odzwierciedlenie doznanej straty majątkowej.

Pamiętaj również, że współpracując z nami możesz liczyć na naszą obecność w kontaktach na linii osoba poszkodowana – ubezpieczyciel. Sprawa o zadośćuczynienie czy odszkodowanie wymaga bowiem niekiedy prowadzenia długotrwałych rozmów i negocjacji, aby wysokość wypłaconego finalnie świadczenia  spełniała oczekiwania i potrzeby osoby pokrzywdzonej. W drodze po odszkodowanie I zadośćuczynienie podejmiemy się jednak reprezentowania Twojej osoby zarówno bezpośrednio przed firmami ubezpieczeniowymi, jak i przed sądami powszechnymi, zatem możesz być spokojny o należne Ci pieniądze.

Zgłoś się do nas, by uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, które rzeczywiście wynagrodzi Ci szkodę, jakiej doznałeś. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z pomocy naszej kancelarii, możesz mieć pewność, że ubezpieczyciel wypłaci Ci rekompensatę finansową odpowiadającą wymiarowi poniesionej przez Ciebie straty majątkowej. Podejmując współpracę z naszą kancelarią przekonasz się, że droga po odszkodowanie wcale nie musi być kręta i wyboista!